Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0413 A4.2. YHTEISKUNNAN SOSIAALISET SUHTEET, osa 1 4–6 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Mika Kallioinen

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija on saanut käsityksen sosiaalisten suhteiden, työelämän suhteiden, kansalaistoiminnan ja arkipäivän ilmiöiden merkityksestä Suomen historiassa.

Sisältö

Osioon sisältyvä tutkimuskirjallisuus avaa näkökulmia erityisesti sosiaalisiin verkostoihin eri yhteiskuntaelämän alueilla ja nostaa esiin kansalaistoiminnan moninaiset muodot yhteiskunnallisena muutostekijänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Kirjallinen tentti, essee tai korvaava luento.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään yhdellä kertaa 4–6 op.

Kirjalista ilmoitetaan syksyn opetusohjelmassa.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.