Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0425 S1.3. VALINNAINEN METODIKIRJALLISUUS 4 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Timo Myllyntaus

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija hallitsee historiantutkijan työn metodiset ja tietoteoreettiset ulottuvuudet ja historiallisen tiedon syvällisen merkityksen niin, että hän voi tehdä itsenäisen tieteellisen tutkielman. Osio opettaa tuntemaan historiantutkimuksen viimeaikaisia suuntauksia ja myös arvioimaan niitä kriittisesti.

Sisältö

Osiossa tentitään valinnaista kirjallisuutta tai suoritetaan korvaavia kursseja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Ahtiainen, Pekka, Jukka Tervonen ja Teräs, Kari (toim.): Kaikella on paikkansa. Uuden paikallishistorian suuntaviivoja, 2010. (2 op)

Alapuro, Risto ja Arminen, Ilkka (toim.): Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. 2004. (s. 1–214) (1 op)

Andersson, Marja, Anttila, Anu-Hanna ja Rantanen, Pekka (toim.): Kahden muusan palveluksessa. Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat (Historia mirabilis 4), 2005. (2 op)

Aronsson, Peter: Historiebruk – att använda det förflutna, 2004 (2 op)

 Cohen, Deborah and Connor, Maura O.: Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective, 2004 (2 op)

Fellman Susanna, Rahikainen Marjatta (ed.) Historical Knowledge: In Quest of
Theory, Method and Evidence, 2012 (2 op)

Fingerroos,  Outi et al. (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä, 2006. (2 op)

Ginzburg, Carlo: Juusto ja madot: 1500-luvun myllärin maailmankuva, 2007. (2 op)

Hacking, Ian: Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? 2009. (2 op)

Howell, Martha and Prevenier, Walter: From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods, 2001. JA Wilson, Norman J.: History in Crisis. Recent Directions in Historiography, 2005. (2 op)

Hreinsson, Einar och Nilson, Tomas (red.): Nätverk som social resurs. Historiska exempel, 2003. (2 op)

Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli, 2002. (2 op)

Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia, 2000. (2 op)

Kalela, Jorma: Making History. The Historian and Uses of the Past, 2011 (2 op)

Kurth, Rami ja Soikkanen, Timo (toim.): Yksilö ja yhteisö. Henkilöhistoriallinen keskustelu Suomessa 1930-luvulta 2000-luvulle, 2006 (2 op)

Kuula, Arja: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys, 2006. (2 op)

Leskelä-Kärki Maarit, Lahtinen Anu ja Vainio-Korhonen Kirsi (toim.): Kirjeet ja historiantutkimus, Kirjeet ja historiantutkimus. 2011 ( 2 op)

Liljeström, Marianne (toim.): Feministinen tietäminen. Keskusteluja metodologiasta, 2004. (2 op)

Pietikäinen, Sari ja Mäntynen, Anne: Kurssi kohti diskurssia, 2009. (1 op)

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.