Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0426 S3. NÄKÖKULMIA UUSIMPAAN TUTKIMUKSEEN 2–4 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt valitsemiensa Suomen historian alaan kuuluvien tutkimusten näkökulmiin, menetelmiin ja teoreettisiin lähtökohtiin sekä samalla syventänyt omaa osaamistaan itsenäisen tieteellisen tutkielman tekijänä.

Sisältö

Opintojakso sisältää uusinta Suomen historiaa käsittelevää tutkimusta. Valitsemiaan teoksia lukiessaan opiskelijan tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen näkökulmaan, kysymyksenasetteluun, teoreettiseen ja metodiseen kehykseen sekä lähdeaineistoon ja sen käsittelyyn. Kirjalistaa päivitetään vuosittain, ja opettajalle voi myös tehdä omia ehdotuksia osioon soveltuvasta kirjallisuudesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Tentitään yhdellä kerralla 4 op:

Eilola, Jari: Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa, 2003. (2 op)

Heikkilä, Tuomas: Pyhän Henrikin legenda, 2005. (2 op)

Jalava, Marja: Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kansallisajattelussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914, 2005. (2 op)

Kaartinen Aija, Kansan raittiudeksi ja kotien onneksi. Naisten kieltolakimielipiteet ja toiminta kieltolain puolesta ja sitä vastaan 1919-1932, 2011 (2 op)

Koskinen, Ulla, Hyvien miesten valtakunta. Arvid Henrikinpoika Tawast ja aatelin toimintakulttuuri 1500-luvun Suomessa, 2011. (2 op)

Krekola, Joni: Stalinismin lyhyt kurssi. Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926–1938, 2006. (Saatavana elektronisena julkaisuna http://urn.fi/URN:ISBN:951-746-864-4) (2 op)

Lahtinen, Anu: Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470–1620, 2007. (2 op)

Latva-Äijö, Annika: Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918–1928, 2004. (2 op)

Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä, 2006. (2 op)

Miettinen, Tiina: Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun, 2012. (2 op)

Seppälä, Suvianna: Viljana, nahkoina ja kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609, 2009. (2 op)

Suodenjoki, Sami: Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909, 2010. (2 op)

Teräs, Kari: Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880–1920, 2000. [Saatavana myös elektronisena julkaisuna http://www.lib.helsinki.fi/elektra/teras.html. Edellyttää Elektra-aineiston käyttöoikeutta, toimii yliopiston koneilta] (2 op)

Tuomaala, Saara: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939, 2004. (2 op)

Virtanen, Matti: Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka, 2001. (2 op)

 

Lisätietoja

Osio sopii mainiosti tentittäväksi myös esseenä. Opiskelija saa ottaa tentittävän teoksen mukaansa tenttitilaisuuteen ja käyttää sitä vastatessaan kysymyksiin. Huom! Tästä on kuitenkin oltava maininta tenttikuoressa!

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.