Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0098 A5 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 8–10 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Mika Kallioinen
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan hyvää asiaproosaa ja analysoimaan tieteellisesti rajattua ongelmakokonaisuutta. Seminaarin suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti Suomen historian lähestymistapoja, tutkimusotteita ja lähdeaineistoja sekä pystyy itsenäisesti muotoilemaan tutkimusongelmia ja ratkaisemaan niitä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkielman laatimiseen sekä akateemiseen keskusteluun ja opponoimiseen. Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista toisten tutkielmien käsittelyyn.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sivuaineopiskelijoilla suoritus on vapaaehtoinen, ja sen suorittaminen korvaa 8 op kohdasta A4. Jäljelle jäävä 8 op on suoritettava osa-alueista A4.1.-A4.7.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Kolme opetusperiodia kestävä seminaari, jonka yhteydessä tehdään 15–20 sivun mittainen tutkielma eli proseminaarityö sekä opponointi. Proseminaarityön pohjalta muokataan viimeistelty ja puhtaaksikirjoitettu itsenäinen tieteellinen kirjoitelma, kandidaatintutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

: Kandidaattiseminaarin vetäjä arvostelee seminaarityöskentelyn ja tutkielman asteikolla 0–5. Pääaineopiskelijat saavat merkinnän (10 op) vasta, kun ovat kirjoittaneet kandidaatin-tutkielman ja suorittaneet kypsyyskokeen hyväksyttävästi tiedekuntatentissä. Kandidaattiseminaarin vetäjä ottaa vastaan kypsyyskokeen. Sivuaineopiskelijoille kandidaatintutkielma (8 op) arvostellaan ja viedään opintorekisteriin omana kokonaisuutenaan. Ennen kypsyyskokeeseen osallistumista opiskelijan tulee suorittaa kirjallisen viestinnän opintojakso, josta hänen opintorekisterissään on oltava tuolloin merkintä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
SUOMEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Suomen historia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.