Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2562 P1 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana I 2 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taidehistorian tutkimusalueen ja taidehistorian historian pääpiirteet. Hän tuntee erilaisia taiteesta kirjoittamisen tapoja ja hallitsee taidehistoriaan eniten vaikuttaneiden tutkimusmetodien pääpiirteet. Hän tuntee myös uudempaa metodiikkaa ja ymmärtää taiteen käsitteen aikasidonnaisuuden ja siten sen historiallisen muuntuvuuden.

Sisältö

Taidehistorian historia ja keskeiset metodit. Taidekäsitteen historiallisen muuntuvuuden pääpiirteet.

Toteutustavat

Luennot ja itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Luentokuulustelu/tasokoe kurssin päätteeksi. Kuulustelu on pakollinen kaikille, mutta se toimii myös taidehistorian perusopintojen sivuaineen opiskeluoikeuteen oikeuttavana tasokokeena. Sivuaineopinto-oikeus myönnetään vuosittain 30 opiskelijalle tasokokeen arvosanan perusteella (vähimmäisvaatimus 3/5).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lukkarinen & Elovirta (toim.): Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa, 1998 s. 115–150.

2. Opintomoniste: Johdatus taidehistoriaan tieteenalana I (ostettavissa kurssin aikana Utushopista sekä luettavissa ja tulostettavissa kurssin Moodle -alustalta).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Taidehistorian perusopinnot (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.