Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2563 P2 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana II 4 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kuvan rakentumisen ja analyysin peruskäsitteitä. Hän ymmärtää keskeisimpien tyylikäsitteiden synnyn mekanismit ja tyylikäsitteiden merkityksen taidehistoriassa. Hän osaa luonnehtia ja luokitella kuvia, veistoksia ja arkkitehtuuria tyylikäsitteiden mukaisesti ja hallitsee tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelijalla on tärkeimpien kuvataiteen tekniikoiden perustuntemus. Hän hallitsee keskeisimmän arkkitehtuuriterminologian.

Sisältö

Kuvallisten ilmaisujärjestelmien, kuvataiteen tutkimuksen ja kuva-analyysin peruskäsitteet. Tyylihistorian perusteet ja kuvataiteiden tekniikat. Arkkitehtuurin terminologia ja klassisen arkkitehtuurin kielioppi.

Toteutustavat

Luennot ja itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lukkarinen & Elovirta (toim.): Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa, 1998.

2. Summerson, John: The Classical Language of Architecture, 1983.

3. Opetusmonisteet: Johdatus taidehistoriaan tieteenalana II sekä Arkkitehtuurin terminologiaa -moniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Taidehistorian perusopinnot (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.