Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2567 P6a Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan 3 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen taidehistorian nykytutkimuksen keskeisistä kysymyksistä.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan ajankohtaisiin tutkimusnäkökulmiin joko arkkitehtuurin ja tilan tai visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely. P6b Harjoituskurssille osallistuvat suorittavat tentin harjoituskurssin alussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Opintojaksoa voi tenttiä myös tenttiakvaariossa. P6b Harjoituskurssille osallistuvat suorittavat tentin harjoituskurssin alussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kohta A TAI B:

A. Arkkitehtuurin ja tilan tutkimus

1. Saarikangas, Kirsi: Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia, 2006, s.9-121 ja 240-249.

2. Viljo, Eeva Maija: Rakenteita – Strukturer. Taidehistoriallisia tutkimuksia 21, 1999, 18-30, 38-76, 90-124.

B. Visuaalisen kulttuurin tutkimus

1. Elfving, Taru & Kontturi, Katve-Kaisa (toim.): Kanssakäymisiä. Osallistuvan taiteentutkimuksen askelia. Taidehistoriallisia tutkimuksia 32, 2005.

2. Elkins, James: Visual Studies. A Skeptical Introduction, 2003 s. 63–123.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.