Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2572 A2b Teoriat ja metodit: harjoituskurssi 4 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan taideteoksia ja visuaalista kulttuuria omaksumiensa menetelmien pohjalta. Hän hallitsee analyyttisen kirjallisen esityksen muodot ja kykenee valikoimaan kuhunkin aihepiiriin sopivat lähestymistavat.

Sisältö

Taidehistorian eri tutkimusmenetelmien ja näkökulmien soveltaminen essein ja analyysiharjoituksin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoituskursseille otetaan ensisijaisesti pääaineopiskelijoita. Mikäli tilaa on, myös sivuaineopiskelijat voivat suorittaa ko. opintojatkon kurssimuotoisesti.

Toteutustavat

Harjoituskurssi(t) järjestetään keväällä 2014. Kohdan voi suorittaa myös itsenäisesti. Lisätietoa jakson vastuuhenkilöltä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Sovittava opettajan kanssa ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeistus ja kirjaluettelo: A2b – Teoriat ja metodit: harjoituskurssi, 4 op (TAHI2572)

Harjoituskurssin tehtävä on antaa valmiuksia teosanalyysiin, jossa sovelletaan systemaattisia näkökulmia opiskelijan itsensä valitsemaan kuvataiteen, kuvakulttuurin tai arkkitehtuurin kohteeseen. Tulkintaa varten valitaan alla olevasta kirjalistasta artikkeleita tai kirja, jonka pohjalta valitaan kaksi tulkintamallia (esim. feminismi, psykoanalyysi tai jokin muu). Näitä kahta analyysimallia  sovelletaan valitun taideteoksen / kuvan rakennuksen jne. tulkintaan. Siis: yksi kohde-esimerkki, kaksi tulkintamallia.

Kirjoita n. 9-11 sivun essee valitsemalla artikkeleita tai teos seuraavasta listasta ja sovella kahta analyysimallia valitsemaasi aineistoon (kuva, tilateos, arkkitehtoninen kohde jne.). (Mika Elon kirjasta voit valita kaksi keskeistä teemaa, joita sovellat).

Opintojaksosta vastaava opettaja/tentaattori: professori Altti Kuusamo

Teoslista:
(tentaattorin kanssa voi sopia myös listan ulkopuolisista teoksista)

Johdatusta eri menetelmiin (käytä kumpaakin teosta sovelluksessa):

 • Laurie Schneider Adams: The Methodologies of Art. 1996.
 • Gillian Rose: Visual Methodologies. 2002.

Valokuva:

 • Mika Elo: Valokuvan medium. 2005.
 • Harri Laakso: Valokuvan tapahtuma. 2003.

Feministinen näkökulma ja tilan problematiikka:

 • Kirsi Saarikangas (toim): Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään. 1998.
 • Sara Heinämaa, Martina Reuter, Kirsi Saarikangas (toim.): Ruumiin kuvia: subjektin ja sukupuolen muunnelmia. 2001.

Kuva-analyysin eri lähestymistavoista:

 • Theo van Leeuwen & Carey Jewitt: Handbook of Visual Analysis. 2001.

Psykoanalyysi:

 • Jacqueline Rose: Sexuality in the field of vision. 1986.
 • Peter Fuller: Art and Psychoanalysis. 1983.
 • Janet Sayers: Freud’s Art. Psychoanalysis Retold. 2007

Kieli, historia, tyyli:

 • Michael Baxandall: Giotto and the Orators. 1971.
 • Margaret Iversen: Alois Riegl: Art History and Theory. 1993.

Semiotiikka:

 • Marcel Danesi: Of cigarettes, high heels, and other interesting things: an introduction to semiotics. 1999.
 • Keith Moxey: The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics and Art History. 1994.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2a-b Teoriat ja metodit (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.