Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2584 S2b Teorianmuodostus ja metodologiat: soveltava työ tai kurssi 4 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä kriittisesti. Hän kykenee analyyttiseen ja ongelmakeskeiseen taideteoskuvaukseen, ottaa huomioon erityiskontekstit ja osaa kytkeä analysoimansa taideteokset laajempiin historiallisiin ja teoreettisiin viitekehyksiin.

Sisältö

Taidehistoriallisen tutkimuksen nykysuuntausten sekä eri lähestymistapojen hallinta analyysien ja sovellusten kautta. Opiskelija syventää tulkintataitojaan kirjoitusharjoituksin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Itsenäinen työskentely tai kurssi. Opintojaksoa korvaava harjoituskurssi järjestetään keväällä 2014. Harjoituskurssille otetaan ensisijaisesti pääaineopiskelijoita.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)
tai
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Harjoitustyö (n. 12 s.) tai kurssi, johon sisältyy harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan vastuuhenkilön/kurssin opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.