Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0144 S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Sihvonen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mediatutkimuksen eri tutkimussuuntausten ja teoriaperinteiden filosofisia lähtökohtia sekä ymmärtää niiden taustaoletusten keskeiset erot ja kytkennät. Valmiudet teoreettiseen ajatteluun ja tutkimustyön tekemiseen vankistuvat.

Sisältö

Tutustuminen taiteiden ja mediatutkimuksen filosofisiin peruskäsitteisiin ja näkökulmiin.

Toteutustavat

Luentokurssi tai itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Omassa oppiaineessa järjestettävän opetuksen lisäksi kohdassa voi käyttää aihepiiriin liittyviä HKT-laitoksen tai taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteisiä kursseja. Näissä tapauksissa suorituksen yksityiskohdista tulee sopia erikseen kohdan vastuuopettajan kanssa.
Vaihtoehtoisesti: Essee, jossa paneudutaan tarkemmin johonkin tieteen- ja taiteenfilosofiseen suuntaukseen (feminismi, fenomenologia, hermeneutiikka, marxilaisuus, semiotiikka, strukturalismi, tms.) erityisesti mediatutkimuksen näkökulmasta. Esseen aiheesta ja siinä käytettävästä kirjallisuudesta on syytä neuvotella etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.