Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0159 S1.b Mediatutkimuksen teoriaperinteet 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Susanna Paasonen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on vankka tietämys mediatutkimukseen kytkeytyvistä teoriaperinteistä ja -suuntauksista sekä niitä keskeisesti edustavista ajattelijoista. Hän hahmottaa eri suuntausten erityispiirteet ja pystyy tunnistamaan niitä edustavien ajattelijoiden välisiä yhteyksiä ja eroja.

Sisältö

Perehtyminen alkuperäistekstien kautta mediatutkimuksen oppialaluonteen ja sen kehkeytymisen kannalta keskeisiin teoriaperinteisiin ja ajattelijoihin sekä näiden muotoilemiin näkökulmiin ja kysymyksiin.

Toteutustavat

Luentoseminaari tai -kurssi; opintopiirityöskentely (suositeltava)tai itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Sovittava opettajan kanssa

Omassa oppiaineessa järjestettävän opetuksen tai opintopiirityöskentelyn lisäksi kohdassa on mahdollista käyttää aihepiiriin liittyviä laitoksen yhteisiä kursseja kuitenkin niin, että suoritukseen sisällytetään aina muodossa tai toisessa (esimerkiksi luentojen arvioimisen kautta) mediatutkimuksellinen näkökulma. Jälkimmäisessä tapauksessa suorituksen yksityiskohdista tulee sopia erikseen kohdan vastuuopettajan kanssa.
Vaihtoehtoisesti: Kotitentti tai essee vastuuopettajan kanssa sovittavasti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Sovitaan opintopiirin osalta erikseen vastuuopettajan kanssa. Opiskelijat voivat itse ehdottaa opintopiirin aihetta ja työskentelyssä käytettävää kirjallisuutta. Vaihtoehtoisen suoritustavan kotitentissä suoritetaan kirjallisuutta vastuuopettajan osoittamalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.