Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0150 S4.a. Pro gradu -tutkielmaan liittyvät teoria- ja metodiopinnot 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professorit
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet hallita ja soveltaa pro gradu -tutkielman tekemisessä tarvittavaa teoreettista ja metodologista tietämystä.

Sisältö

Perehtyminen johonkin mediatutkimuksen metodologian ja teoriaperinteen erityiskysymykseen, joka tukee opiskelijan omaa pro gradu -työtä.

Toteutustavat

Luentokurssi (opetusta ei järjestetä joka lukuvuosi), itsenäinen tai ryhmätyöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Osallistuminen opetukseen. Suoritus opettajan osoittamalla tavalla. Vaihtoehtoisesti: Kirjatenttejä, esseesuorituksia tai vastaavia tutkielman ohjaajan kanssa neuvoteltavalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. - 5. opiskeluvuosi

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.