Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0189 A2.c Lajityypit ja tyylihistoriat 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Lehtori Veijo Hietala
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee medioiden lajityyppejä ja esimerkiksi elokuvan tyylikausia sekä ymmärtää niiden mediahistoriallista ja kulttuurista merkitystä. Opiskelija on perehtynyt myös mediahistorian ja genretutkimuksen teorioihin.

Sisältö

Medioiden lajityypit ja/tai elokuvan keskeiset tyylikaudet. Mediahistorian ja genrejen teoriat.

Opetuskieli

suomi, englanti

Suorituskieli suomi tai englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Creeber et al.(eds.), The Television Genre Book (2009); Grant (ed.), Film Genre Reader III (2003); Silverblatt, Genre Studies in Mass Media (2007); Thompson-Bordwell: Film History (2010). Lisäksi oppiaineen genremoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.