Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0190 A2.d Populaarikulttuuri 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Susanna Paasonen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu populaarikulttuurin historioihin, muotoihin ja teorioihin, populaarikulttuurin ja median suhteisiin sekä alueen tutkimuksellisiin erityiskysymyksiin ja osaa eritellä ja kontekstualisoida populaarikulttuurisia media-ilmiöitä.

Sisältö

Populaarikulttuurin määritelmät ja teoriat, populaarikulttuurin ja median suhteiden erittely, populaarikulttuurin tutkimuksen kehitys ja osa-alueet, viihteen historiat, fanius, nautinnon ja kulutuskulttuurin kysymysten kriittinen analyysi. Osio voidaan suorittaa teemakursseina, joissa näitä kysymyksiä tarkastellaan esimerkiksi suhteessa tiettyyn mediaan, lajityyppiin, maantieteelliseen alueeseen, käsitteistöön tai tutkimusperinteeseen.

Toteutustavat

Luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Sovittava opettajan kanssa
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Sovittava opettajan kanssa

Osallistuminen opetukseen. Vaihtoehtoisesti opettajan osoittamalla tavalla suoritettu essee tai kotitentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Berger, Ads, fads and consumer culture (2011); Storey, Inventing popular culture (2003); Storey (ed.), Cultural theory and popular culture (2009); Nikunen (toim.), Fanikirja (2008); Milestone & Meyer, Gender & popular culture (2012); Strinati, An introduction to theories of popular culture (2004)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.