Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0191 A2.e Erot ja identiteetit 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Susanna Paasonen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy identiteetin käsitteen tutkimusperinteisiin sekä identiteetin ja eron kysymyksiä koskeviin nykykeskusteluihin mediatutkimuksessa, osaa kontekstualisoida ja soveltaa niitä.

Sisältö

Identiteetin, sukupuolen, luokan, seksuaalisuuden, etnisyyden, iän ja kansallisuuden teemat mediatutkimuksessa. Osio suoritetaan teemakursseina, jotka keskittyvät johonkin median ja identiteettien tutkimusperinteeseen, kuten feministiseen tai jälkikoloniaaliseen tutkimukseen, queer-tutkimukseen, nuorisotutkimukseen, kansallisen median tai alakulttuurien tutkimukseen. Näkökulma voi olla myös historiallinen, käsitteellinen tai mediaerityinen.

Toteutustavat

Luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Sovittava opettajan kanssa
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Sovittava opettajan kanssa

Osallistuminen opetukseen. Vaihtoehtoisesti opettajan osoittamalla tavalla suoritettu essee tai kotitentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Gill, toim. Gender and the media (2007); Arthurs, Television and sexuality (2004), Nakamura & al. (eds.), Race after the internet (2011); McMillin, International media studies (2007); O'Riordan & Phillips (eds.), Queer online (2004).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.