Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1011 Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
prof. Harri Andersson, VTM Sanna Joronen ja arkkit. Viri Teppo-Pärnä

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ympäristönsuojeluun yhteiskunnallisena ilmiönä.

Sisältö

Ihmisen ja luonnon suhde; rakennetun ympäristön suojelu; maisemansuojelu; kulttuuriarvojen suojelu; kaavoitus ja maankäytön suunnittelu; alkuperäisen luonnon suojelun ja luonnonvarojen käytön yhteydet rakennetun ympäristön säätelyyn; ympäristönsuojelun taloudellinen ohjaus; ympäristöetiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentti perustuu luento-opetukseen ja mainittuihin oppimateriaaleihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
YMPÄRISTÖTIETEEN PERUSOPINNOT (Ympäristötiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet