Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6004 Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
prof. Anne Kumpula

Osaamistavoitteet

Aineopintotasoinen perehtyminen ympäristöoikeuteen

Sisältö

Opiskelijalle annetaan systemaattinen kokonaiskuva ympäristönsuojelua ja sen hallintoa koskevista oikeusjärjestyksen osista. Opiskelija perehdytetään ympäristönsuojeluoikeuden rakenteeseen ja hänelle annetaan perustiedot siihen kuuluvan sääntelyn osa-alueista.

Toteutustavat

Luento-opetus ja yksilöopetus/pienryhmäopetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen opetukseen ja harjoitusseminaariin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet