Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1260 P2.2. Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yhteyshenkilönä toimii yliopistonlehtori ja luennoitsijana yliopistonlehtori Kaisa Launonen (Helsingin yliopisto).

Osaamistavoitteet

ks. yleistavoitteet P2

Sisältö

Kurssin aiheina ovat lapsen sosiaalinen kehitys, kielen avulla tapahtuva viestintä ja aktiivinen vuorovaikutus ympäristön kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Järjestetään verkostokurssina Helsingin yliopistosta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee

Tentti/essee sekä harjoitustyöt

Oppimateriaalit: Launonen, K. Kieliyhteisöön sosiaalistuminen (luentomoniste). Haynes, W. O. & Shulman, B. B. (Eds.) (1998, 2. p.). Communication development: Foundations, processes, and clinical applications. Baltimore: Williams & Wilkins. (1. painos 1994, Englewood Cliffs: Prentice Hall.) (soveltuvin osin); Vygotski, L. S. (1982). Ajattelu ja kieli (soveltuvin osin).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Launonen, K. Kieliyhteisöön sosiaalistuminen (luentomoniste). Haynes, W. O. & Shulman, B. B. (Eds.) (1998, 2. p.). Communication development: Foundations, processes, and clinical applications. Baltimore: Williams & Wilkins. (1. painos 1994, Englewood Cliffs: Prentice Hall.) (soveltuvin osin); Vygotski, L. S. (1982). Ajattelu ja kieli (soveltuvin osin).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet