Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062110 TM5 Empiirisen alueanalyysin perusteet 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen ja Anna-Maija Kohijoki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet alueellisen informaation hankkimiseen, muokkaamiseen ja analysointiin sekä johtopäätösten tekoon aineistosta. Kurssin suoritettuaan opiskelija myös hallitsee erilaisten graafisten ja kartografisten esitystapojen (kartat, diagrammit ja esitysgrafiikka) käytön sekä esitysten havainnollistamisen välineinä että tutkimuksen apuvälineinä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja omalla ajalla tehtävistä harjoitustöistä, jotka palautetaan kurssin aikana ja jotka arvostellaan. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat empiirinen aluetutkimus, mittaaminen osana tutkimusta (erityisesti alueelliset tunnusluvut), sekä graafiset ja kartografiset esitystavat. Kurssilla hyödynnetään aktiivisesti verkossa tarjolla olevia opetuspaketteja (esim. Tilastokeskuksen Verkkokoulu). Kurssilla tutustutaan myös SPSS-ohjelmiston käyttöön tutkimuksen apuvälineenä (4 h). Suositellaan kaikille empiirisestä tutkimuksesta sekä erilaisten ilmiöiden ja tutkimustulosten graafisesta havainnollistamisesta kiinnostuneille pääaineesta riippumatta. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luennot 28 t (Marjanen 15 t, Kohijoki 9 t, Kantola 4 t)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arvosanan määräytymisperusteet: kirjallinen kuulustelu (40 %), harjoitustyöt (50 %), osallistuminen luennoille (10 %)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mikkonen, Kauko, Aluetutkimuksen menetelmät. Vaasan yliopiston julkaisuja, Opetusjulkaisuja 55, Aluetiede 4, Vaasa, 2006.
2. Nummenmaa, Lauri, Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki, Tammi, 2004.
3. Dorling, Daniel; Fairbairn, David, Mapping: Ways of representing the world, Harlow, Longman 1997. 
4. Methods in human geography. A guide for students doing research projects. eds. Robin  Flowerdew, David, Martin. Harlow, Longman 1997.
5. Kuusela, Vesa, Tilastografiikan perusteet. Helsinki, Edita 2000.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen edeltävä opinto kurssille TM51/TJ17/LOG15 "Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I"

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet