Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1002 Esineoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Jarmo Tuomisto, 333 5532, jarmo.tuomisto (at) utu.fi, ti klo 14-15, h. 213.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee laintulkinnan ja myöhemmän opiskelun kannalta olennaisen esineoikeudellisen käsitteistön ja omaa valmiuksia esineoikeudelliseen argumentaatioon. Opiskelijalla on myös yleiskuva valittuja varallisuusoikeuksia koskevista esineoikeudellisista säännöistä sekä varallisuusoikeuksien vaihdannassa ja insolvenssimenettelyissä sovellettavista kollisionratkaisusäännöistä.

Sisältö

-Esineoikeudellinen käsitejärjestelmä sekä erityisesti kollisioiden ratkaisemisessa käytettävät yleiset periaatteet ja argumentaatio
-Omistusoikeuden käsitteellinen erittely, omistajan oikeusasema ja omistajanvaihdos
-Maanvuokra, huoneenvuokra, irtaimen vuokra ja muut esinekohtaiset käyttöoikeudet
-Esinevakuusoikeudet
-Esineoikeudelliset kirjaamisjärjestelmät sekä oikeudellisten määräämistoimien sitovuus erilaisissa subjektinvaihdostilanteissa ja
insolvenssimenettelyissä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Jarmo Tuomisto: Esineoikeuden pääkohtia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, luentomoniste ja säädökset

Saarnilehto, Ari ym., Varallisuusoikeus (2012), jakso VI (Esineoikeus) sekä jaksosta VII.6. (Rahoitussopimukset) kohdat: 3. (Panttaus), 6. (Omistuksenpidätys), 9. (Factoring) ja 10. (Leasing) (s. 719–887, 1191–1220, 1249–1255 ja 1266–1274)  (Teos on käytettävissä myös Nelli-portaalin kautta. Hae termillä "varallisuusoikeus" yliopiston kirjaston etusivun Nelli-portaalin aineistovalintaruudusta.)

Jokela, Marjut - Kartio, Leena - Ojanen, Ilmari: Maakaari (2010), lukuun ottamatta sisennettyjä jaksoja

Saarnilehto, Ari: Vuokraoikeus (2006)

 

SÄÄDÖSLUETTELO:

KauppaL 27.3.1987/355: 10, 54 ja 61-63 §. Si 501.

L osamaksukaupasta 18.2.1966/91: 1-1a, 1c-12 ja 17-19 §. Si 508.

KuluttajansuojaL 20.1.1978/38: 7:1, 3, 5, 7, 17-18, 26-28 ja 33-39. Yr 501.

OsakeyhtiöL 21.7.2006/624: 3:13. Yr 103.

L arvo-osuustileistä 8.5.1991/827: 26-29 §. Ra 122.

Asunto-osakeyhtiöL 22.12.2009/1599: 2:11. Yr 109

Kauppakaaren 10, 11 ja 12 luku. Si 401.

YrityskiinnitysL 24.8.1984/634. Si 421.

L elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine 15.7.1988/688. Si 427.

L asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481. Si 417

L liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482. Si 418

Maakaari 12.4.1995/540. Si 601.

EtuostoL 5.8.1977/608: 1 ja 4 luku. Si 625.

L eräistä yhteisomistussuhteista 25.4.1958/180. Si 621.

Ulosottokaari 15.6.2007/705: 2:23, 3:84-91, 4:1, 3-4, 8–16, 18, 24–27, 29–37, 39–41, 44 ja 71–75, 5:1–4, 6, 8–9, 11–14, 26-27, 33–34, 36–38, 47–55, 57–71 ja 75–84, 6:17 ja 21–25 sekä 7:1–8. Pr 601.

KonkurssiL 20.2.2004/120: 1:1 ja 4, 2:1-2, 3:5-6 ja 8, 5:1, 3 ja 6-11, 6 luku, 16:2-3 sekä

17:3 ja 6-17. Pr 506.

L velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30.12.1992/1578. Pr 508.

L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. Pr 507.

L yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/47: 1-3, 15-19, 22, 26-27, 32, 35 ja 44-45 §. Pr 501.

L yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/57: 1-3, 12-14, 17-19, 21, 25-26 ja 60 §. Pr 504.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 2.9.-26.9.2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1002 Esineoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto