Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos
KT040001 KTY1 Mikrotalouden perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia perustiedot kuluttajien ja yritysten päätöksenteosta sekä markkinamekanismin toiminnasta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja (täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia) sekä julkisen vallan interventioita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi KTY1 "Kansantaloustieteen perusteet, mikronäkökulma" luentoja 12 t (Juha Virrankoski). Opetus järjestetään kahdessa ryhmässä. Ryhmä 1 on suunnattu VTK-opiskelijoille sekä muiden tiedekuntien opiskelijoille. Ryhmä 2 on suunnattu KTK-opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 040001 KTY1 Mikrotalouden perusteet, 3 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vsk I (ryhmä 1 kansantaloustieteen VTK-opiskelijat ja muiden tiedekuntien sivuaineopiskelijat ja ryhmä 2 KTK-opiskelijat)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Economics, 9. painos, Begg, David; Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley (2008), 978-0077119669. Valikoiden luennoitsijan ohjeen mukaan.

Erillinen luentomateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos