Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
TK080005 TKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Janne Engblom

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä ja menetelmiä ja soveltamaan niitä erityisesti otantatutkimukseen liittyvään tilastolliseen päättelyyn.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: todennäköisyysjakaumat, estimointi sekä tilastollinen merkitsevyystestaus. Riittävä harjoitusten suorittaminen antaa tenttioikeuden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Harjoitusten riittävä suorittaminen antaa tenttioikeuden. Muu suoritustapa ei ole mahdollinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste ja muu opettajan jakama materiaali

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut jakson TKMSY Tilastollinen päättely, hän ei voi suorittaa jaksoa TK080005 TKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos