Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR2003 P3. Antiikin historia ja yhteiskunta 4 op
Vastuutaho
Klassillinen arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera (klass. kielet).

Osaamistavoitteet

Antiikin peruskronologian tuntemus: tarkat vuosiluvut eivät ole tärkeitä vaan asioiden sijoittaminen oikealle vuosisadalle ja oikeaan aikaan suhteessa toisiinsa sekä syiden ja seurausten ymmärtäminen. Antiikin historiaan kuuluvien keskeisten tapahtumien ja ilmiöiden sekä yhteiskunnan toiminnan ja instituutioiden ja yksityiselämän tuntemus.

Sisältö

Antiikin peruskronologia ja keskeiset historialliset tapahtumat sekä yhteiskunnalliset instituutiot.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

P. Castrén, Uusi antiikin historia (s. 14-531).

Lisätietoja

Jos opiskelija on jo suorittanut kirjan kreikkalaisen tai latinalaisen filologian kohtaan P3.1., korvataan klassillisen arkeologian kohta P3 erikseen sovittavalla tavalla. Erikseen on huomattava, että mikäli opiskelija tarvitsee klassillisten kielten perusopintoihin korvaavia opintoja (kohtien P1-3 korvaamiseen), suoritetaan kohta P5 aina 4 op suuruisena, siis sekä Ateenan että Rooman topografia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen