Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0006 P7. Kirjallisuuden historia ja teokset 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Ranskan kirjallisuudenhistorian pääkohdat, keskeiset kirjailijat ja teokset. Hän on oppinut lukemaan ranskankielisistä fiktiivistä tekstiä.

Sisältö

Johdatus Ranskan kirjallisuudenhistoriaan ja pääteoksiin. Erityisesti painotetaan 1800- ja 1900-lukua.

Toteutustavat

Luentokurssi

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti
tai
Kertauskuulustelu ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

esim. Itinéraires littéraires. Histoire de la littérature française, XIXe et XXe siècles.

Lisätietoja

Luentokurssi (2h/vko) Ranskan kirjallisuudenhistorian eri aikakausilta tai kirjatentti. Ranskan kielen linjan opiskelijat suorittavat kurssin samanaikaisesti P8a. Kirjallisuuden historia ja teokset -harjoituskurssin kanssa.
Kurssille voivat osallistua Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijat sekä ne Turun yliopiston opiskelijat, joilla ei ole ranskan kieltä pää- tai sivuaineena, jos kurssilla on tilaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on riittävä ranskan kielen taito. Opetus kurssilla on ranskan kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen