Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0008 P9a. Johdatus ranskan kielen tutkimukseen 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Lotta Lehti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva oppiaineessa annettavasta tieteellisestä opetuksesta ja tutkimuksesta.

Sisältö

Tutustuminen kielitieteen peruskäsitteisiin ranskan kielellä, ranskan kielen nykytilaan ja eri tutkimusaloihin.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskieli suomi ja ranska; aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kirjallinen tentti tai essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moeschler & Auchlin, 2000. Introduction à la linguistique contemporaine

Lisätietoja

Luento- ja harjoituskurssi (4 h/vko), jonka aikana luetaan alan kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen