Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1014 A3. / S2. Ranskalainen kielentutkimus, V / P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät kielentutkimuksen peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset. Hän osaa soveltaa oppimiaan asioita sekä osaa tuottaa määritelmiä ja vastauksia näitä koskeviin kysymyksiin. Hän tuntee ranskalaisen kielentutkimuksen tärkeimmät suuntaukset.

Sisältö

Kielentutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutkimukseen tutustuminen erityisesti ranskalaisen kielentutkimuksen kannalta.

Toteutustavat

luentokurssi tai kirjatentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Aineopintojen lopussa tai maisteriopintojen alkuvaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Paveau & Sarfati, 2002. Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique. Kappaleet 4–11.

Lisätietoja

Jakso on valinnainen aineopinnoissa, mutta pakollinen viimeistään syventävissä opinnoissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen