Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI6555 A2. Kieliharjoittelu espanjankielisessä maassa, P (pääaineopiskelijoille) 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Diana Berber

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää kielitaitoaan ja kulttuuritietouttaan opiskelemalla tai työskentelemällä espanjankielisessä maassa.

Sisältö

Vähintään neljän viikon yhtämittainen oleskelu espanjankielisessä maassa. Harjoittelujakson jälkeen opiskelija laatii espanjankielisen harjoitteluraportin, joka on jätettävä hyväksyttäväksi mahdollisimman pian harjoittelun päätyttyä. Raportin sisällöstä ja muodosta löytyy tarkemmat ohjeet oppiaineen intrasivulta.

Toteutustavat

itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
espanjaksi:
Harjoitustyö(t)

Harjoitteluraportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen