Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0425 ESKI: S25. / KÄES: S25. Tutkielmaseminaari, P 6 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tutkielmaseminaarin opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimuksen menetelmät ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä ennen seminaarin aloitusta valitun aiheen työstämiseen. Jakso tukee opiskelijaa myös pro gradu -tutkielman kirjoittamisessa.

Sisältö

Osallistuminen opetukseen periodilla I, jolloin kerrataan peruskäsitteet mm. kielitieteellisen tutkimuksen metodologiasta. Henkilökohtainen tapaaminen työn ohjaajan kanssa periodilla II joko seminaarin aikana tai muuna sovittuna ajankohtana. Osallistuminen opetukseen ja oman seminaarityön – joka on osa pro gradu -tutkielmaa – esitteleminen, toisen työn opponointi, ja kaikkien muiden seminaariesitelmien kommentointi periodeilla III ja IV.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Seminaari ja Osallistuminen opetukseen ja Muu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen