Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2099 A3.3. Proseminaari, P (pa), V (sa) 10 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Yves Gambier
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssin A3.2. voi suorittaa myös osittain samanaikaisesti.

Osaamistavoitteet

Hankkia perustiedot tutkimuksen tekemisestä.

Sisältö

Johdatusta tieteellisen työskentelyn periaatteisiin, tiedonhakuun ja tutkimuksen menetelmiin. Omaan tutkimusaiheeseen liittyvien tieteellisten tekstien lukeminen ja niiden esittely (7 op). 15-20 sivun mittaisen ranskankielisen proseminaarityön laatiminen (3 op).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ranskaksi
ranskaksi:
Harjoitustyö(t) ja Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi suoritetaan kun kypsyysnäyte on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Williams, J & Chesterman, A. 2002. The map: A beginner’s guide to doing research in Translation Studies. St. Jerome.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen