Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2169 S1.10.1. Auktorisoidun kääntämisen perusteet, V 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Kalle Konttinen, Tarja Leblay, Marianna Sunnari ja Timo Toijala (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: aineopintojen kokonaisuusmerkintä.

Osaamistavoitteet

Perehtyä asiakirjojen kääntämisen perusteisiin ja auktorisoidun kääntäjän toimintatapoihin.

Sisältö

Asiakirjan käsite ja asiakirjan status, kansainvälinen asiakirjaliikenne, laillisesti pätevän käännöksen tehtävä ja merkitys, laki ja asetus auktorisoiduista kääntäjistä, opetushallituksen määräys tutkinnon perusteista, laillisesti pätevän käännöksen laatimisohjeet, keskeisten kääntämistä koskevien suomalaisten säädösten pykälät.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Vain perustutkinto-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. SKTL, Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet. Saatavissa: http://www.sktl.fi/@Bin/55747/Laillisesti+pätevien+käännösten+laatimisohjeet.pdf

2. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet. Määräykset ja ohjeet 2012: 40. Opetushallitus. Saatavissa: http://oph.fi/download/142051_auktorisoidun_kaantajan_tutkinnon_perusteet_2012.pdf

3. Hietanen, Kaarina (2005). Virallinen kääntäjä paljon vartijana. Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste. Saatavissa: http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6436-2

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen