Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0007 P8a. Kirjallisuuden historia ja teokset, harjoitukset 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa kaunokirjallisen analysoinnin perusteet.

Sisältö

Harjoituskurssi (1h/vko), jonka aikana luetaan kaunokirjallisia teoksia (4) tai kirjatentti.

Toteutustavat

Harjoituskurssi tai kirjatentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
 • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti
tai
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti
tai
Suullinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Herschberg-Pierrot, 1993. Stylistique de la prose. Paris. Belin. Lisäksi tentaattorin kanssa sovittavat kaunokirjalliset teokset.

Lisätietoja

Ranskan kielen linjan opiskelijat suorittavat kurssin samanaikaisesti P7. Kirjallisuuden historia ja teokset -luentokurssin kanssa.
Kurssille voivat osallistua Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijat sekä ne Turun yliopiston opiskelijat, joilla ei ole ranskan kieltä pää- tai sivuaineena, jos kurssilla on tilaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on riittävä ranskan kielen taito. Opetus kurssilla on ranskan kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen