Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1413 P2 Äänne- ja muotorakenne, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Krista Ojutkangas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää ja analysoida äännerakennetta, äännevaihteluita, morfeemirakennetta, kielen ilmiöiden limittymistä ja vaihtelua sääteleviä tekijöitä

Sisältö

Nykysuomen fonologian ja morfologian pääpiirteet; yleiskielen foneemirakenne, foneemien ja grafeemien väliset suhteet, fonotaksi, prosodiset piirteet; morfofonologiset vaihtelut ja niitä säätelevät tekijät; sanaluokat, verbi- ja nominityypit; morfeemityypit, nominien ja verbien taivutus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Erikseen on huomattava, että saadakseen perusopinnoista arvolauseen hyvät tiedot (tai erinomaiset tiedot) opiskelijan on saatava äänne- ja muotorakenteesta vähintään arvosana 3/5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Poikkeustapauksissa kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti kirjatenttinä. Kirjallisuudesta on sovittava kurssista vastaavan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen