Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONE0110 P3. Vieraan kielen äänteiden oppiminen I 5 op
Vastuutaho
Fonetiikka
Vastuuhenkilö
lehtori Maija S. Peltola

Osaamistavoitteet

vieraan kielen äännejärjestelmien oppimiseen liittyvien säännönmukaisuuksien ymmärtäminen

Sisältö

vieraan kielen oppimiseen liittyvät käsitteet sekä kontrastiivisen analyysin historiallinen tausta ja pääperiaatteet, perehtyminen muutamiin nykyaikaisiin vieraan kielen oppimisen teorioihin sekä keskeisiin tutkimustuloksiin ja menetelmiin

Toteutustavat

luennot, kirjallinen ja suullinen esitelmä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Suullinen esitys

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

esitelmä voidaan tehdä ryhmätyönä; mahdollinen lisäkirjallisuus ilmoitetaan kurssilla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen