Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF3033 A5. Interacting with Text 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
lehtori Alyson Pitts
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee tekstianalyysin perusteet.
-Opiskelija on keskustellut oppimateriaalina käytettävistä teksteistä ja niiden analyysistä toisten opiskelijoiden kanssa.
-Opiskelija osaa kuvailla tekstejä asianmukaista kielitieteellistä terminologiaa käyttäen ja kirjoittaa analyyttisiä esseitä.

Sisältö

-Tekstin ja diskurssin tutkimuksen perusteisiin tutustuminen.
-Diskurssianalyysin suullinen ja kirjallinen harjoittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Lisäksi verkkotyöskentely (harjoitustyöt) Moodle-oppimisalustalla.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
 • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti
tai
Projekti / käytännön työ ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssin luento-osuuden voi vaihtoehtoisesti suorittaa itsenäisenä projektityönä; työn laatimisohjeet saa oppiaineen www-sivuilta. Harjoitustyöt Moodlessa ovat yhteisiä kurssin kummallekin suoritustavalle.

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen