Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF3005 A6. Contemporary Literatures in English 8 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee keskeiset englanninkielisen nykykirjallisuuden lajit ja suuntaukset.
-Opiskelija hahmottaa englannin maailmankieleksi kehittymisen ja eri puolilla maailmaa kirjoitetun englanninkielisen kirjallisuuden väliset yhteydet.
-Opiskelija osaa ilmaista ajatuksensa tiedeyhteisön konventioita noudattaen (esim. esitelmän pitäminen, asiatyylillä kirjoittaminen).

Sisältö

Keskeisiin englanninkielisen nykykirjallisuuden lajeihin ja suuntauksiin tutustuminen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoitusryhmät eivät ole avoinna vaihto-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetusta 3 h/vko (luento 2 h, harjoitukset 1 h).

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Opintojakson laajuus vaihto-opiskelijoille on 6 op (lisätietoja oppiaineen verkkosivuilla).

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen