Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4101 S1. Historical Dimension 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
professori Risto Hiltunen, yliopistonlehtori Carla Suhr, tutkijatohtori Janne Skaffari
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Mielellään mukaan lukien englannin kielen aineopinnot. Kurssi edellyttää jonkin englannin kielen historiaan liittyvän opintojakson suorittamista aikaisemmin.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tunnistaa teksteistä englannin kielen kehityksen eri vaiheiden keskeisiä piirteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä kielen kehityksen kannalta.
-Opiskelija tuntee eri historiallisten vaiheiden keskeisiä kieleen ja sen kehitykseen vaikuttaneita kirjoittajia ja heidän tekstejään.

Sisältö

Opiskelija tutustuu englannin kielen kehitykseen keskiajalta noin vuoteen 1700 saakka säilyneiden kirjallisten lähteiden kautta. Opiskelija perehtyy eri aikakausien aate- ja tyylivirtauksiin ja niiden heijastumiin kirjoitetuissa teksteissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Huom. Kurssin tenttisuoritus toimii pääkriteerinä valittaessa opiskelijoita linjan tutkimusmetodikurssille (kiintiö 14).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kurssia ei voi suorittaa kevätlukukaudella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Ennen lukuvuotta 2010-2011 syventävien opintojen johdantokurssina suoritettu Story of English (5 op) korvaa tämän kurssin. Lv. 2008-2010 kurssin Story of English aineopintojen optiona (3 op) suorittaneet filologiselle linjalle haluavat opiskelijat suorittavat 5 op Risto Hiltusen kanssa sovittavia linjaopintoja. Lv. 2010-2012 suoritettu aineopintojen Story of English (5 op) ei korvaa Historical Dimensionia vaan on tälle kurssille valmentava edeltävä opintojakso.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Philological Track (Englannin kieli, englantilainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen