Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA1784 A4. Käännöstoimeksiannot suomi - saksa I, P 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Gerda Torikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Oppia tuottamaan vaikeustasoltaan suhteellisen yksinkertaisten toimeksiantojen pohjalta käyttötilanteeseen sopivia ja kielellisesti huoliteltuja saksankielisiä kohdetekstejä (tavoitetaso B1), käyttämään sopivia työmenetelmiä, analysoimaan käännösprosessiin liittyviä kysymyksiä ja perustelemaan erilaisia käännösratkaisuja.

Sisältö

Perehdytään käännösviestintään ammattikääntäjän näkökulmasta. Lyhyehköjen yleiskielisten esimerkkitoimeksiantojen pohjalta analysoidaan viestintätilanteeseen liittyviä muuttujia ja niiden vaikutusta käännösprosessiin. Tutustutaan käännösprosessin eri vaiheisiin sekä erilaisiin tiedonhakumenetelmiin ja kääntäjän apuvälineisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Kurssi kestää 2 periodia, I ja II tai III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Suorituskielet saksa ja suomi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen