Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0789 A4. Normatiivinen kielioppi I, P 10 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
perusopintojen kielitaito-osuus

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nykyvenäjän morfologian rakenteet.

Sisältö

Venäjän kielen normatiivisen kieliopin systemaattinen läpikäyminen ja harjoitustehtävät

Toteutustavat

luento- ja harjoituskurssi tai itsenäinen työskentely

Kurssi kestää 4 periodia. Keväällä 2012 alkanut kurssi jatkuu syksyllä 2012, ja uusi kurssi alkaa keväällä 2013.

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä ja suomi; a) luentoihin ja harjoituksiin osallistuminen sekä loppukoe tai b) kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. ja 2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

ilmoitetaan myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen