Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF1034 A3.a Introduktion till sociolingvistiken / Johdatus sosiolingvistiikkaan 2 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kirsten Berg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää prosessit, jotka synnyttävät kielellistä variaatiota ja muutosta sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla. Opiskelijalla on käsitys sosiaalisen vaihtelun keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä.

Sisältö

Sosiolektin käsite, eri puhujaryhmien välinen kielen vaihtelu, tilanteen mukainen kielen vaihtelu, kaksikielisyys ja kielen muutoksen mekanismit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Suullinen esitys

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Einarsson, J. (2004): Språksociologi.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodi I
ryhmä 2 periodi II
ryhmä 3 periodi III
ryhmä 4 periodi IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen