Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF1033 A3.b Språkhistoria / Kielihistoria 4 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen pääpiirteet ja osaa kuvailla vanhempien aikakausien ruotsin ja nykyruotsin rakenteen suurimpia eroja. Opiskelijalla on tietoa yhteiskunnallisista muutoksista ja ilmiöistä, jotka kytkeytyvät kielen muutoksiin. Opiskelija osaa analysoida ja lukea keskiajan ruotsinkielisiä tekstejä.

Sisältö

Pohjoismaisten kielten synty ja sukulaisuussuhteet, ruotsin kielen historian ajanjaksot, kielen rakenteen kehitys, vieraat vaikutteet kieleen eri aikakausina, yleiskielen synty.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pettersson, G. (2005): Svenska språket under sjuhundra år

ja luennoilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen