Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0721 A2. Svenskans struktur / Ruotsin kielen rakenne 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Sinikka Lahtinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on hyvä tuntemus ruotsin kielen rakenteesta lauseke-, lause- ja virketasolla. Hän hallitsee kieliopin keskeisen terminologian. Hän osaa analysoida syntaktisia rakenteita ja tehdä kieliopillisia havaintoja ja päätelmiä. Hän kykenee myös erottamaan tavallisimmat virheelliset rakenteet kieliopillisesti korrekteista ja analysoimaan rakenteellisia virheitä.

Sisältö

Lauseen hierarkkinen rakenne, eri lauseketyypit, määräisyys ja sen ilmaiseminen, verbilausekkeiden rakenne, infinitiivirakenteet, konstituenttityypit ja lauseenjäsenet, sanajärjestys ja sen erikoistapaukset sekä eräät syntaktiset erityisrakenteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hultman, T.G. (2003): Svenska Akademiens språklära (s. 200–313)

ja kurssilla jaettava aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen