Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2309 A9. Tulkkauksen perusteet, P 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Marianna Sunnari, lehtori Birgit Kretschmann (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Tuntea tulkkauslajit ja -tavat, tulkin ammattisäännöstön, muistiinpanotekniikan periaatteet ja tulkkausjärjestelyjen hyvät käytännöt.

Sisältö

Tulkkauksen historian ja nykykäytäntöjen esittely sekä perehtyminen tulkkauslajeihin, tulkkauksen järjestämiseen ja tulkin rooliin erilaisissa tilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset 14 t, ennakkotehtävät ja itsenäinen työskentely 30 t, luentopäiväkirja ja loppuraportti 8 t, yht. 52 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

2. tai 3. opiskeluvuosi. Kurssi järjestetään vain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
TULKKAUSVIESTINTÄ (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen