Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN2227 A8. Käännösviestinnän esittelykurssi A: Johdatus ammatteihin ja tutkimukseen 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Lehtori Juhani Hiirikoski, lehtori Marianna Sunnari, tohtorikoulutettava Turo Rautaoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kääntämisen luonteen viestintänä, tuntee käännöstoiminnan pääperiaatteet, alan keskeiset toimenkuvat ja niiden tieto- ja taitovaatimukset sekä perehtyy kääntämisen tärkeimpiin tutkimussuuntauksiin ja teorioihin.

Sisältö

Kääntäminen ja sitä sivuava asiantuntijuus; kieliasiantuntijan tehtävät ja vastuut sekä niissä tarvittavat tiedot ja taidot; käännösviestinnän ammattietiikka ja -säännöt; kääntämiseltä edellytettävä ammattitaito ja laatu; käännöstoimeksiannon käsite ja vaiheet; käännöstuotteen spesifikaatiot; tietolähteiden ja tausta-aineiston käyttö; kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen keskeisten suuntausten ja teorioiden esittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia: III-IV.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kertauskuulustelu

Suorituskielet suomi ja englanti. Osallistuminen luennoille, taustatehtävät ja -kirjallisuus sekä kirjallinen loppukertaus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen