Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN4211 A9.1. Tekstianalyysi 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
N.N, lehtori Tarja Leblay, lehtori Marianna Sunnari. (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Perusopintokokonaisuus, Käännösviestinnän esittelykurssi A tai vastaavat suoritukset (esim. Johdatus käännösviestinnän ammatteihin & Käännösteoriat ja -tutkimus).

Osaamistavoitteet

Oppia tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä ottamalla huomioon niiden kielelliset, tyylilliset ja funktionaaliset erityispiirteet.

Sisältö

Perehdytään siihen, mikä on teksti, mikä on tekstin suhde kuvaan, toisiin teksteihin (intertekstuaalisuus) tai eri tieteenaloihin. Käsitellään tekstin sisäistä analysointia, tekstin koheesiota, koherenssia, informatiivisuutta ja tekstitypologioita. Perehdytään kääntäjälle oleellisiin tekstityyppeihin, tekstilajeihin, tekstifunktioihin ja retorisiin keinoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää yhden periodin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kertauskuulustelu ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A9. Käännösviestinnän esittelykurssi B (Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen