Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1214 S2.3. Kulttuurihistorian teoriaan, metodologiaan ja historiaan liittyvät opinnot 10–15 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Marjo Kaartinen ja Hannu Salmi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on syventynyt
• kulttuurihistorian historiaan klassikkoteosten kautta
• kulttuurihistorian teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin
• oman tutkielmansa kannalta olennaisiin metodologisiin kysymyksiin

Sisältö

Jakson sisältö räätälöidään yhdessä ohjaajien kanssa tukemaan pro gradu -työn tutkimus- ja kirjoitustyötä. Opiskelija syventyy kulttuurihistorian historiaan sekä tutkielman kannalta tärkeisiin teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

maisteriopintojen 1. opintovuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S2. Pro gradu -opinnot (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.