Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1220 S3. Erikoistumisopintoja 5–10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Marjo Kaartinen tai Hannu Salmi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy johonkin kulttuurihistorian osa-alueeseen ja syventää kulttuurihistoriallista tietämystään.

Sisältö

sovitaan erikseen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

harjoittelua koskeva tutkielma / essee tai kirjallinen tentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Työskentelytapana on ulkomaisissa Suomen instituuteissa tai oppiaineen piirissä kotimaassa toteutettu temaattisesti rajattu kurssi. Jakso voidaan suorittaa myös erillisenä tai osana teemaseminaareja. Erikoistumisopinnot on myös mahdollista tehdä joko osittain tai kokonaan työharjoitteluun liittyvällä tutkielmalla. Tällöin työskentelyn tulee jollain tavalla kytkeytyä teemaltaan kulttuurihistorian opintoihin ja mieluusti myös opiskelijan omaan pro gradu -tutkielmaan. Erityisesti tutkielmassa tulee kiinnittää huomiota suoritetun työharjoittelun ja kulttuurihistorian suhteeseen. Tutkielmasta ja korvaavuudesta on aina neuvoteltava etukäteen gradua ohjaavan professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.