Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos
KT042104 KT34 Makroteoria I 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Oskari Vähämaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tai KT040005 KTY kansantaloustieteen perusteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat modernin makrotalousteorian perusteisiin. Erityisesti dynaamisten päätöksenteko-ongelmien tarkastelu ja yleisen tasapainon mallien esittely ovat keskeisessä osassa.

Sisältö

Kurssilla tarkasteltavia aiheita ovat vapaa-aika/kulutus-valinta staattisessa tasapainossa, talouskasvu ja intertemporaalinen kulutuskäyttäytyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi "Makroteoria I", luentoja 20 t (Tervala & Lehmus) ja harjoituksia 10 t (Mäkynen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042104 KT34 Makroteoria I, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos

Tulevat tentit

19.2.2020
15.5.2020

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

2.12.2019 - 15.12.2019
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet