Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos
KT042800 KTK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto, Päivi Kankaanranta

Osaamistavoitteet

Tutkielmatyöskentelyn tavoitteena on oppia löytämään luotettavaa lähdeaineistoa, kirjoittamaan tieteellistä tekstiä ja käymään tieteellistä keskustelua. Opiskelijalle tarjoutuu tilaisuus perehtyä valittuun aihealueeseen muita opintoja täydentämään. Tutkielma on KTK- ja VTK-tutkinnon lopputyö, ja se valmentaa pro gradu -tutkielman laatimiseen.

Sisältö

Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu oman tutkielman esittäminen ja toisen opponointi. Työskentely edellyttää perehtymistä esitettäviin tutkielmiin sekä säännöllistä osallistumista istuntoihin. Lisätiedot Moodlessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

KT042800 KTK Kandidaatintutkielma, 10 op
KT042801 KTK Kandidaatintutkielman kypsyysnäyte 0 op (painoton).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta. Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet