Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1008 Hallinto-oikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Heikki Kulla
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: Valtiosääntöoikeus ja PO2 TAI Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat -opintojakso.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta ja keskeisestä lainsäädännöstä.

Sisältö

-Hallinto-oikeuden järjestelmä
-Julkishallinnon organisaatio-oikeudelliset perusteet
-Hallintomenettely
-Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
-Virkamiesoikeuden perusteet
-Kunnallisoikeuden perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (2013), s. 777-788, 789-906, 1035-1264   

Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2012 tai 2015)


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
II. VALINNAISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Hallinto-oikeus, Aineopinnot I (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto