Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1002 Esineoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jarmo Tuomisto
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee laintulkinnan ja myöhemmän opiskelun kannalta olennaisen esineoikeudellisen käsitteistön ja omaa valmiuksia esineoikeudelliseen argumentaatioon. Opiskelijalla on myös yleiskuva valittuja varallisuusoikeuksia koskevista esineoikeudellisista säännöistä sekä insolvenssimenettelyissä ja varallisuusoikeuksien vaihdannassa sovellettavista kollisionratkaisusäännöistä.

Sisältö

-Esineoikeudellinen käsitejärjestelmä sekä erityisesti kollisioiden ratkaisemisessa käytettävät yleiset periaatteet ja argumentaatio
-Omistusoikeuden käsitteellinen erittely, omistajan oikeusasema ja omistajanvaihdos
-Maanvuokra, huoneenvuokra, irtaimen vuokra ja muut esinekohtaiset käyttöoikeudet
-Esinevakuusoikeudet
-Esineoikeudelliset kirjaamisjärjestelmät sekä oikeudellisten määräämistoimien sitovuus erilaisissa subjektinvaihdostilanteissa ja insolvenssimenettelyissä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Saarnilehto, Ari ym., Varallisuusoikeus (2012), jakso VI (Esineoikeus) sekä jaksosta VII.6. (Rahoitussopimukset) kohdat: 3. (Panttaus), 6. (Omistuksenpidätys), 9. (Factoring) ja 10. (Leasing) (s. 719–887, 1191–1220, 1249–1255 ja 1266–1274)  (Teos on käytettävissä myös Nelli-portaalin kautta. Hae termillä "varallisuusoikeus" yliopiston kirjaston etusivun Nelli-portaalin aineistovalintaruudusta.)

Jokela, Marjut - Kartio, Leena - Ojanen, Ilmari: Maakaari (2010), lukuun ottamatta sisennettyjä jaksoja

Saarnilehto, Ari: Vuokraoikeus (2006)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1002 Esineoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto